ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین855
 • تعداد بازی ها8
 • تعویض ورودی6
 • تعداد حضور روی نیمکت6

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (87%) 32.64
 • تعداد پاس ها457

دفاع

 • تکل در هر بازی0.36
 • خطا در هر بازی0.14
 • خطا شده در هر بازی1.14
 • قطع توپ در هر بازی0.29

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (76%) 2.07
 • کاپیتان0