ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین379
 • تعداد بازی ها5
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه379
 • میانگین گل در هر بازی0.2

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (78%) 29
 • تعداد پاس ها145

دفاع

 • تکل در هر بازی2.4
 • خطا در هر بازی1.2
 • خطا شده در هر بازی1
 • قطع توپ در هر بازی0.6

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 1.8
 • دوئل در هر بازی (موفق) (45%) 12
 • کاپیتان0