ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین383
 • تعداد بازی ها3
 • تعویض ورودی8
 • تعداد حضور روی نیمکت12

گل

 • گل7
 • میانگین گل در دقیقه55
 • میانگین گل در هر بازی0.64

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (82%) 10.73
 • تعداد پاس ها118

دفاع

 • تکل در هر بازی0.27
 • خطا در هر بازی0.09
 • خطا شده در هر بازی0
 • قطع توپ در هر بازی0.09

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده0
 • پنالتی گل شده1
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی0
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (33%) 0.09
 • دوئل در هر بازی (موفق) (44%) 2.45
 • کاپیتان0