ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1533
 • تعداد بازی ها18
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل12
 • میانگین گل در دقیقه128
 • میانگین گل در هر بازی0.67

پاس گل

 • پاس گل6
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (81%) 25.78
 • تعداد پاس ها464

دفاع

 • تکل در هر بازی0.67
 • خطا در هر بازی0.28
 • خطا شده در هر بازی1.17
 • قطع توپ در هر بازی0.39

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (57%) 0.94
 • دوئل در هر بازی (موفق) (39%) 8.61
 • کاپیتان0