ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

  • تعداد بازی‌ها1
  • حضور در ترکیب اصلی1
  • زمان حضور در هر بازی88دقیقه

تعداد گل‌ها

  • تعداد گل‌ها0
  • میانگین تعداد گل0.0

کارت

  • کارت زرد0
  • کارت زرد - کارت قرمز0
  • کارت قرمز0