ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین542
 • تعداد بازی ها6
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت4

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (74%) 36
 • تعداد پاس ها288

دفاع

 • تکل در هر بازی0.25
 • خطا در هر بازی1.13
 • خطا شده در هر بازی0.13
 • قطع توپ در هر بازی0.63

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • خطای منجر به پنالتی1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (100%) 0.5
 • دوئل در هر بازی (موفق) (33%) 4.13
 • کاپیتان0