ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1019
 • تعداد بازی ها11
 • تعویض ورودی8
 • تعداد حضور روی نیمکت10

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (83%) 34.89
 • تعداد پاس ها663

دفاع

 • تکل در هر بازی0.95
 • خطا در هر بازی0.79
 • خطا شده در هر بازی0.74
 • قطع توپ در هر بازی0.95

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • خطای منجر به پنالتی1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (25%) 0.05
 • دوئل در هر بازی (موفق) (42%) 5.47
 • کاپیتان1