ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین920
 • تعداد بازی ها9
 • تعویض ورودی13
 • تعداد حضور روی نیمکت16

گل

 • گل4
 • میانگین گل در دقیقه230
 • میانگین گل در هر بازی0.18

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (84%) 10.91
 • تعداد پاس ها240

دفاع

 • تکل در هر بازی0.64
 • خطا در هر بازی0.68
 • خطا شده در هر بازی1
 • قطع توپ در هر بازی0.18

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (44%) 0.55
 • دوئل در هر بازی (موفق) (41%) 6.27
 • کاپیتان0