ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2150
 • تعداد بازی ها26
 • تعویض ورودی7
 • تعداد حضور روی نیمکت10

گل

 • گل16
 • میانگین گل در دقیقه134
 • میانگین گل در هر بازی0.48

پاس گل

 • پاس گل3
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (79%) 14.55
 • تعداد پاس ها480

دفاع

 • تکل در هر بازی1.18
 • خطا در هر بازی1.21
 • خطا شده در هر بازی0.48
 • قطع توپ در هر بازی0.27

کارت

 • کارت زرد5
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (69%) 0.88
 • دوئل در هر بازی (موفق) (45%) 7.88
 • کاپیتان0