ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1207
 • تعداد بازی ها15
 • تعویض ورودی4
 • تعداد حضور روی نیمکت6

گل

 • گل12
 • میانگین گل در دقیقه101
 • میانگین گل در هر بازی0.63

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (79%) 14.11
 • تعداد پاس ها268

دفاع

 • تکل در هر بازی1.32
 • خطا در هر بازی1.37
 • خطا شده در هر بازی0.47
 • قطع توپ در هر بازی0.16

کارت

 • کارت زرد4
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (70%) 1
 • دوئل در هر بازی (موفق) (47%) 7.58
 • کاپیتان0