ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین247
 • تعداد بازی ها3
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت4

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (74%) 25.33
 • تعداد پاس ها76

دفاع

 • تکل در هر بازی2
 • خطا در هر بازی1.33
 • خطا شده در هر بازی1.67
 • قطع توپ در هر بازی1.67

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • کاپیتان0