ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین806
 • تعداد بازی ها9
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت6

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (86%) 31.92
 • تعداد پاس ها383

دفاع

 • تکل در هر بازی1.33
 • خطا در هر بازی1.83
 • خطا شده در هر بازی1.67
 • قطع توپ در هر بازی1.08

کارت

 • کارت زرد6
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (80%) 0.67
 • کاپیتان0