ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1482
 • تعداد بازی ها15
 • تعویض ورودی12
 • تعداد حضور روی نیمکت13

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه741
 • میانگین گل در هر بازی0.07

پاس گل

 • پاس گل5
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (78%) 16.3
 • تعداد پاس ها440

دفاع

 • تکل در هر بازی1.19
 • خطا در هر بازی0.48
 • خطا شده در هر بازی0.37
 • قطع توپ در هر بازی0.59

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (43%) 0.37
 • کاپیتان0