ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1262
 • تعداد بازی ها15
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه1,262
 • میانگین گل در هر بازی0.06

پاس گل

 • پاس گل0

دفاع

 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • کاپیتان0