ما با تمام توان در حال رفع مشکلات هستیم و به زودی باز خواهیم گشت.
از این‌که همیشه با فوتبالی همراه هستید سپاسگزاریم.