ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین83
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه42
 • میانگین گل در هر بازی2

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (77%) 22
 • تعداد پاس ها22

دفاع

 • تکل در هر بازی1
 • خطا شده در هر بازی2
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (80%) 4
 • دوئل در هر بازی (موفق) (90%) 10
 • کاپیتان0