ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2306
 • تعداد بازی ها30
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل19
 • میانگین گل در دقیقه121
 • میانگین گل در هر بازی0.63

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (73%) 14.53
 • تعداد پاس ها436

دفاع

 • تکل در هر بازی0.67
 • خطا در هر بازی1.67
 • خطا شده در هر بازی1.43
 • قطع توپ در هر بازی0.1

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم1
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (47%) 0.6
 • دوئل در هر بازی (موفق) (46%) 10.67
 • کاپیتان0