ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین306
 • تعداد بازی ها4
 • تعویض ورودی6
 • تعداد حضور روی نیمکت6

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه306
 • میانگین گل در هر بازی0.1

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (92%) 5.6
 • تعداد پاس ها56

دفاع

 • تکل در هر بازی0.2
 • خطا در هر بازی0.2
 • خطا شده در هر بازی0.5
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.8
 • دوئل در هر بازی (موفق) (41%) 3.9
 • کاپیتان0