ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2714
 • تعداد بازی ها31
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت2

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه905
 • میانگین گل در هر بازی0.09

پاس گل

 • پاس گل4
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (82%) 29.21
 • تعداد پاس ها964

دفاع

 • تکل در هر بازی2.15
 • خطا در هر بازی1.12
 • خطا شده در هر بازی1.76
 • قطع توپ در هر بازی1.09

کارت

 • کارت زرد5
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • خطای منجر به پنالتی2

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 1.52
 • دوئل در هر بازی (موفق) (55%) 10.88
 • کاپیتان0