ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1565
 • تعداد بازی ها18
 • تعویض ورودی5
 • تعداد حضور روی نیمکت4

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه522
 • میانگین گل در هر بازی0.13

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (76%) 7.52
 • تعداد پاس ها173

دفاع

 • تکل در هر بازی0.91
 • خطا در هر بازی1.57
 • خطا شده در هر بازی1.17
 • قطع توپ در هر بازی0.39

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1
 • پنالتی گل شده2

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (48%) 0.83
 • دوئل در هر بازی (موفق) (48%) 0.91
 • کاپیتان0