ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین422
 • تعداد بازی ها5
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه211
 • میانگین گل در هر بازی0.4

پاس گل

 • پاس گل3
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (75%) 20.2
 • تعداد پاس ها101

دفاع

 • تکل در هر بازی0.8
 • خطا در هر بازی0.8
 • خطا شده در هر بازی1.6
 • قطع توپ در هر بازی1

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (71%) 2
 • کاپیتان0