ولید اسماعیل

ولید اسماعیل

  • متولد19 آبان 1363 | 37 سال
  • Lebanon
  • وزن-
  • قد-
  • مدافع
  • پای تخصصی-
  • ارزش-