حسن سمیح شعیتو

حسن سمیح شعیتو

  • متولد26 خرداد 1370 | 30 سال
  • Lebanon
  • وزن-
  • قد-
  • مدافع
  • پای تخصصی-
  • ارزش-