ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین196
 • تعداد بازی ها2
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت2

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه196
 • میانگین گل در هر بازی0.25

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (65%) 8.25
 • تعداد پاس ها33

دفاع

 • تکل در هر بازی0.75
 • خطا در هر بازی1.5
 • خطا شده در هر بازی0.5
 • قطع توپ در هر بازی0.5

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (33%) 0.25
 • دوئل در هر بازی (موفق) (42%) 6
 • کاپیتان0