ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین429
 • تعداد بازی ها4
 • تعویض ورودی14
 • تعداد حضور روی نیمکت31

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه429
 • میانگین گل در هر بازی0.06

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (67%) 7.56
 • تعداد پاس ها136

دفاع

 • تکل در هر بازی0.17
 • خطا در هر بازی0.67
 • خطا شده در هر بازی0.56
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.11
 • دوئل در هر بازی (موفق) (58%) 6.39
 • کاپیتان0