ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2577
 • تعداد بازی ها31
 • تعویض ورودی4
 • تعداد حضور روی نیمکت4

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه859
 • میانگین گل در هر بازی0.09

پاس گل

 • پاس گل6
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (84%) 25.37
 • تعداد پاس ها888

دفاع

 • تکل در هر بازی1.46
 • خطا در هر بازی1
 • خطا شده در هر بازی0.66
 • قطع توپ در هر بازی0.71

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (45%) 1
 • دوئل در هر بازی (موفق) (45%) 7.97
 • کاپیتان0