ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین555
 • تعداد بازی ها5
 • تعویض ورودی4
 • تعداد حضور روی نیمکت4

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه555
 • میانگین گل در هر بازی0.11

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (68%) 11.78
 • تعداد پاس ها106

دفاع

 • تکل در هر بازی0.78
 • خطا در هر بازی1.33
 • خطا شده در هر بازی1
 • قطع توپ در هر بازی0.56

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (75%) 2.67
 • کاپیتان0