ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1348
 • تعداد بازی ها17
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه449
 • میانگین گل در هر بازی0.18

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (82%) 37.76
 • تعداد پاس ها642

دفاع

 • تکل در هر بازی1.53
 • خطا در هر بازی1.18
 • خطا شده در هر بازی0.71
 • قطع توپ در هر بازی0.71

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1
 • پنالتی گل شده2

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (76%) 0.76
 • کاپیتان1