ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین562
 • تعداد بازی ها7
 • تعویض ورودی7
 • تعداد حضور روی نیمکت11

گل

 • گل4
 • میانگین گل در دقیقه141
 • میانگین گل در هر بازی0.29

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (75%) 14
 • تعداد پاس ها196

دفاع

 • تکل در هر بازی0.21
 • خطا در هر بازی0.71
 • خطا شده در هر بازی0.29
 • قطع توپ در هر بازی0.14

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.43
 • دوئل در هر بازی (موفق) (29%) 4.71
 • کاپیتان0