ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین433
 • تعداد بازی ها5
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (77%) 56.8
 • تعداد پاس ها284

دفاع

 • تکل در هر بازی2.8
 • خطا در هر بازی1.4
 • خطا شده در هر بازی0.8
 • قطع توپ در هر بازی2

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم1
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (78%) 1.4
 • دوئل در هر بازی (موفق) (66%) 13.6
 • کاپیتان0