ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین281
 • تعداد بازی ها3
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت5

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه141
 • میانگین گل در هر بازی0.33

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (67%) 13.33
 • تعداد پاس ها80

دفاع

 • تکل در هر بازی1
 • خطا در هر بازی0.33
 • خطا شده در هر بازی0.83
 • قطع توپ در هر بازی0.17

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (67%) 0.67
 • دوئل در هر بازی (موفق) (54%) 6.17
 • کاپیتان0