ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1350
 • تعداد بازی ها15
 • تعویض ورودی6
 • تعداد حضور روی نیمکت10

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه450
 • میانگین گل در هر بازی0.14

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (62%) 14.43
 • تعداد پاس ها303

دفاع

 • تکل در هر بازی0.57
 • خطا در هر بازی2.19
 • خطا شده در هر بازی2.33
 • قطع توپ در هر بازی0.24

کارت

 • کارت زرد4
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1
 • پنالتی گل شده1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.05
 • دوئل در هر بازی (موفق) (44%) 13.05
 • کاپیتان0