کاظم الزین

کاظم الزین

  • متولد11 آذر 1369 | 31 سال
  • Lebanon
  • وزن-
  • قد-
  • مدافع
  • پای تخصصی-
  • ارزش-