ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1234
 • تعداد بازی ها15
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت3

گل

 • گل6
 • میانگین گل در دقیقه206
 • میانگین گل در هر بازی0.33

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (68%) 13.72
 • تعداد پاس ها247

دفاع

 • تکل در هر بازی0.89
 • خطا در هر بازی1
 • خطا شده در هر بازی1.78
 • قطع توپ در هر بازی0.22

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم1
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده2
 • خطای منجر به پنالتی1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (59%) 0.56
 • دوئل در هر بازی (موفق) (47%) 10.17
 • کاپیتان0