ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین689
 • تعداد بازی ها8
 • تعویض ورودی7
 • تعداد حضور روی نیمکت9

گل

 • گل3
 • میانگین گل در دقیقه230
 • میانگین گل در هر بازی0.2

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (74%) 10.33
 • تعداد پاس ها155

دفاع

 • تکل در هر بازی0.2
 • خطا در هر بازی0.93
 • خطا شده در هر بازی1
 • قطع توپ در هر بازی0.13

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.07
 • دوئل در هر بازی (موفق) (36%) 5.4
 • کاپیتان0