ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین507
 • تعداد بازی ها6
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت0

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه254
 • میانگین گل در هر بازی0.33

پاس گل

 • پاس گل2
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (82%) 32.33
 • تعداد پاس ها194

دفاع

 • تکل در هر بازی0.83
 • خطا در هر بازی0.17
 • خطا شده در هر بازی1.33
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گل شده1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (80%) 0.67
 • دوئل در هر بازی (موفق) (62%) 4.83
 • کاپیتان1