ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین173
 • تعداد بازی ها0
 • تعویض ورودی12
 • تعداد حضور روی نیمکت17

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (68%) 3.17
 • تعداد پاس ها38

دفاع

 • تکل در هر بازی0.17
 • خطا در هر بازی0.33
 • خطا شده در هر بازی0.17
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (100%) 0.17
 • دوئل در هر بازی (موفق) (59%) 3.42
 • کاپیتان0