ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین374
 • تعداد بازی ها4
 • تعویض ورودی4
 • تعداد حضور روی نیمکت13

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (83%) 20.88
 • تعداد پاس ها167

دفاع

 • خطا در هر بازی0.38
 • خطا شده در هر بازی0.63
 • قطع توپ در هر بازی0.5

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (100%) 0.13
 • دوئل در هر بازی (موفق) (50%) 0.25
 • کاپیتان0