ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین309
 • تعداد بازی ها3
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت7

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (89%) 29.67
 • تعداد پاس ها178

دفاع

 • تکل در هر بازی1.5
 • خطا در هر بازی1
 • خطا شده در هر بازی0.33
 • قطع توپ در هر بازی1.5

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • کاپیتان0