ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین710
 • تعداد بازی ها8
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت5

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (86%) 49.27
 • تعداد پاس ها542

دفاع

 • تکل در هر بازی0.82
 • خطا در هر بازی0.73
 • خطا شده در هر بازی1
 • قطع توپ در هر بازی1.27

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده0
 • پنالتی گل شده0
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی0
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (67%) 0.55
 • دوئل در هر بازی (موفق) (62%) 7.09
 • کاپیتان0