ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین457
 • تعداد بازی ها5
 • تعویض ورودی5
 • تعداد حضور روی نیمکت12

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (87%) 13.8
 • تعداد پاس ها138

دفاع

 • تکل در هر بازی0.5
 • خطا در هر بازی0.6
 • خطا شده در هر بازی0.5
 • قطع توپ در هر بازی0.2

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 1.2
 • کاپیتان0