ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین345
 • تعداد بازی ها4
 • تعویض ورودی0
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه345
 • میانگین گل در هر بازی0.25

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (74%) 26.75
 • تعداد پاس ها107

دفاع

 • تکل در هر بازی0.75
 • خطا در هر بازی2.75
 • خطا شده در هر بازی0.75
 • قطع توپ در هر بازی0.25

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده0
 • پنالتی گل شده0
 • پنالتی از دست رفته0
 • خطای منجر به پنالتی0
 • پنالتی مهار شده 0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (29%) 1.25
 • دوئل در هر بازی (موفق) (23%) 15.5
 • کاپیتان0