ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین225
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی15
 • تعداد حضور روی نیمکت27

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه225
 • میانگین گل در هر بازی0.06

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (81%) 4
 • تعداد پاس ها64

دفاع

 • تکل در هر بازی0.25
 • خطا در هر بازی0.25
 • خطا شده در هر بازی0.25
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.25
 • دوئل در هر بازی (موفق) (38%) 2.94
 • کاپیتان0