ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین752
 • تعداد بازی ها7
 • تعویض ورودی11
 • تعداد حضور روی نیمکت28

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه376
 • میانگین گل در هر بازی0.11

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (73%) 9.28
 • تعداد پاس ها167

دفاع

 • تکل در هر بازی0.28
 • خطا در هر بازی0.67
 • خطا شده در هر بازی0.28
 • قطع توپ در هر بازی0.22

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

پنالتی

 • پنالتی گرفته شده1

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (65%) 0.61
 • دوئل در هر بازی (موفق) (33%) 5.17
 • کاپیتان0