ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1294
 • تعداد بازی ها16
 • تعویض ورودی11
 • تعداد حضور روی نیمکت20

گل

 • گل2
 • میانگین گل در دقیقه647
 • میانگین گل در هر بازی0.07

پاس گل

 • پاس گل6
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (83%) 24.96
 • تعداد پاس ها674

دفاع

 • تکل در هر بازی0.33
 • خطا در هر بازی0.37
 • خطا شده در هر بازی0.44
 • قطع توپ در هر بازی0.63

کارت

 • کارت زرد2
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (69%) 0.74
 • دوئل در هر بازی (موفق) (47%) 4.3
 • کاپیتان1