ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین452
 • تعداد بازی ها2
 • تعویض ورودی19
 • تعداد حضور روی نیمکت31

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (85%) 11.14
 • تعداد پاس ها234

دفاع

 • تکل در هر بازی0.29
 • خطا در هر بازی0.05
 • خطا شده در هر بازی0.43
 • قطع توپ در هر بازی0.14

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (57%) 0.81
 • دوئل در هر بازی (موفق) (48%) 3.48
 • کاپیتان1