ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین10
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی2
 • تعداد حضور روی نیمکت7

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (75%) 1
 • تعداد پاس ها3

دفاع

 • تکل در هر بازی0.33
 • خطا در هر بازی0.67
 • قطع توپ در هر بازی0

کارت

 • کارت زرد0
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز1

بقیه موارد

 • دوئل در هر بازی (موفق) (33%) 2
 • کاپیتان0