ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین640
 • تعداد بازی ها8
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل1
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (85%) 29.11
 • تعداد پاس ها262

دفاع

 • تکل در هر بازی1.56
 • خطا در هر بازی1.67
 • خطا شده در هر بازی0.56
 • قطع توپ در هر بازی1

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (67%) 0.89
 • دوئل در هر بازی (موفق) (36%) 9.67
 • کاپیتان0