ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین2262
 • تعداد بازی ها25
 • تعویض ورودی1
 • تعداد حضور روی نیمکت1

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه2,262
 • میانگین گل در هر بازی0.04

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (90%) 76.88
 • تعداد پاس ها1999

دفاع

 • تکل در هر بازی1.27
 • خطا در هر بازی0.73
 • خطا شده در هر بازی0.92
 • قطع توپ در هر بازی1.35

کارت

 • کارت زرد3
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (89%) 0.31
 • دوئل در هر بازی (موفق) (64%) 7
 • کاپیتان0