ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین1081
 • تعداد بازی ها13
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت13

گل

 • گل1
 • میانگین گل در دقیقه1,081
 • میانگین گل در هر بازی0.06

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (83%) 48.06
 • تعداد پاس ها769

دفاع

 • تکل در هر بازی0.88
 • خطا در هر بازی1.06
 • خطا شده در هر بازی0.13
 • قطع توپ در هر بازی0.31

کارت

 • کارت زرد4
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دریبل در هر بازی (موفق) (50%) 0.06
 • دوئل در هر بازی (موفق) (56%) 7.19
 • کاپیتان1