نور منصور

نور منصور

  • متولد30 مهر 1368 | 32 سال
  • Lebanon , Beirut
  • وزن-
  • قد-
  • مدافع
  • پای تخصصی-
  • ارزش-