هیثم فاعور

هیثم فاعور

  • متولد8 اسفند 1368 | 31 سال
  • Lebanon
  • وزن-
  • قد-
  • هافبک
  • پای تخصصی-
  • ارزش-