ارزیابی مهارت‌ها

بازی‌ها

 • دقیقه حضور در زمین119
 • تعداد بازی ها1
 • تعویض ورودی3
 • تعداد حضور روی نیمکت6

گل

 • گل0
 • میانگین گل در دقیقه0
 • میانگین گل در هر بازی0

پاس گل

 • پاس گل0
 • میانگین پاس در هر بازی (دقت) (69%) 10
 • تعداد پاس ها40

دفاع

 • خطا در هر بازی0.75
 • خطا شده در هر بازی0.5
 • قطع توپ در هر بازی0.75

کارت

 • کارت زرد1
 • کارت زرد دوم0
 • کارت قرمز0

بقیه موارد

 • دوئل در هر بازی (موفق) (50%) 3.5
 • کاپیتان0