اخبار گزارش آماری


الهامی برابر استقلال؛ سارقِ جام، برد ندارد

الهامی برابر استقلال؛ سارقِ جام، برد ندارد

21419
31
استقلالِ نکونام به پرسپولیسِ گل‌محمدی رسید؛ 10 برد یک صفر

استقلالِ نکونام به پرسپولیسِ گل‌محمدی رسید؛ 10 برد یک صفر

21972
32
اعداد هفته بیست و هفتم؛ این قصه، ادامه دارد

اعداد هفته بیست و هفتم؛ این قصه، ادامه دارد

13210
16
گزارش آماری/ تاریخچه تقابل‌های ویسی با نکونام و استقلال

گزارش آماری/ تاریخچه تقابل‌های ویسی با نکونام و استقلال

24486
23
اعداد هفته بیست و ششم؛ نکونام، ویسی، ربیعی و دیگران

اعداد هفته بیست و ششم؛ نکونام، ویسی، ربیعی و دیگران

17319
13
روزهای عجیب فولاد، ویسی، تراکتور و مطهری؛ وقت کردید، بِبَرید!

روزهای عجیب فولاد، ویسی، تراکتور و مطهری؛ وقت کردید، بِبَرید!

7869
4
سپاهان و مهمان بی‌آزاری به نام استقلال خوزستان؛ کابوس سقوط

سپاهان و مهمان بی‌آزاری به نام استقلال خوزستان؛ کابوس سقوط

5986
5
ربیعی، استقلال را نبرده و نکونام، ربیعی را؛ دوئل صدرنشین‌ها

ربیعی، استقلال را نبرده و نکونام، ربیعی را؛ دوئل صدرنشین‌ها

7761
4
کارنامه ضعیف الهامی و نساجی برابر پرسپولیس؛ بگذار زندگی کنم

کارنامه ضعیف الهامی و نساجی برابر پرسپولیس؛ بگذار زندگی کنم

9204
7
الهامی برابر پرسپولیس در لیگ برتر؛ در حال ترمیم

الهامی برابر پرسپولیس در لیگ برتر؛ در حال ترمیم

13351
3
نکونام به دنبال یک رکورد جدید؛ دنیزلی می‌شود یا نه؟

نکونام به دنبال یک رکورد جدید؛ دنیزلی می‌شود یا نه؟

30621
9
اعداد مهم هفته 25؛ مدعیان توخالی

اعداد مهم هفته 25؛ مدعیان توخالی

15726
11
پرسپولیس و رکورد ویژه مورایس و سپاهان؛ جان برای جام

پرسپولیس و رکورد ویژه مورایس و سپاهان؛ جان برای جام

12363
8
تراکتور و استقلال در اوج هیجان تبریز؛ زندگی کن و بگذار بمیرد

تراکتور و استقلال در اوج هیجان تبریز؛ زندگی کن و بگذار بمیرد

12627
15
طلسم ریگی گریبان‌گیر پرسپولیس می‌شود؟

طلسم ریگی گریبان‌گیر پرسپولیس می‌شود؟

30443
9
امان از آلومینیوم فغان از اراک؛ متخصص شکست پرسپولیس

امان از آلومینیوم فغان از اراک؛ متخصص شکست پرسپولیس

23436
49
بازگشت اوسمار به اراک؛ صید در پی صیاد

بازگشت اوسمار به اراک؛ صید در پی صیاد

16631
21
آلومینیوم برای پرسپولیس با همه فرق دارد؛ گربه‌سیاه اینجاست

آلومینیوم برای پرسپولیس با همه فرق دارد؛ گربه‌سیاه اینجاست

10939
18
اعداد هفته بیست و چهارم؛ طلسم اصفهانی‌ها شکست

اعداد هفته بیست و چهارم؛ طلسم اصفهانی‌ها شکست

6337
1
گزارش آماری/ استقلال و 600 گل خورده در تاریخ لیگ برتر

گزارش آماری/ استقلال و 600 گل خورده در تاریخ لیگ برتر

21867
9